www.whatsappart.com


Beques Guasch Coranty per a la creació artística 2021-2022.

Descripción del premio:
Pot sol·licitar la beca qualsevol estudiant de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona que, dins de l’any natural de la convocatòria de la beca, compleixi un dels requisits següents:
1. Ser estudiant de grau, en el darrer curs i amb un mínim de 210 ECTS superats.
2. Ser estudiant de màster oficial o de doctorat a la Facultat de Belles Arts.

És condició indispensable no estar impartint docència a la Universitat de Barcelona i no haver guanyat una d’aquestes beques en edicions anteriors.Pot sol·licitar la beca qualsevol estudiant de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona que, dins de l’any natural de la convocatòria de la beca, compleixi un dels requisits següents:
1. Ser estudiant de grau, en el darrer curs i amb un mínim de 210 ECTS superats.
2. Ser estudiant de màster oficial o de doctorat a la Facultat de Belles Arts.

És condició indispensable no estar impartint docència a la Universitat de Barcelona i no haver guanyat una d’aquestes beques en edicions anteriors.

 

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Fundació Guasch Coranty
Sponsored